فـــــــśẵหGỈหـــــــاز

جملات فاز سنگین


-
-
-

غمگینــــــــــم مثل پدر ڪارگرے ڪہ بچش بهش گفتـــــه:

دستـــــات زبره !!

به گوشیـــــم دست نزن تاچش خـــــراب میشه !!


☜✘فاز سَنگینـــــ✘☞
-
-

Last Seen recently
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-


یجوورـــے خـاطرھ نسازیـد ڪـ آدمـــــ


هر وقتـــــ یـادش بیـاااد، بمیـرھ و زنـدھ شــھ


خاطره


☜✘فاز سَنگینـــــ✘☞